Українська література. Збірник завдань

17.10.2019 admin 0

Збірник укладено згідно з чинними Програмами з української літератури для ВНЗ І – ІІ р.а., затвердженими Міністерством освіти і науки України. Він містить тести закритої і відкритої форм різного рівня складності, які охоплюють періоди українського письменства літератури від 70-90-х років ХІХ століття до сьогодення.

Фізичне виховання

04.09.2019 admin 0

Фізичне виховання (розділ «основи спортивно-оздоровчого туризму та спортивного орієнтування для студентів») навчально-методичний посібник

Фізика

04.09.2019 admin 0

Методичні рекомендації до виконання лабораторних і практичних робіт з дисципліни «Фізика»для студентів ІІ курсу спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія», спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Економіка та організація електротехнічної служби підприємства

04.09.2019 admin 0

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни „Економіка, організація і планування виробництва” для спеціальності 5.05020201„Монтаж і обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва”

Економіка та організація електротехнічної служби підприємства

03.09.2019 admin 0

Методичні вказівкидо самостійного вивчення дисципліни „Економіка та організація електротехнічної служби підприємства” для спеціальності 5.05070104„Монтаж і обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва”

Культурологія

03.09.2019 admin 0

Розглядається історія української та зарубіжної культури–від первісного суспільства до кінця ХХ століття. Висвітлені, насамперед, питання розвитку освіти, наукових знань, літератури і мистецтва на різних етапах людської історії.

Improve your business writing

03.09.2019 admin 0

Даний посібник розрахований на студентів неспеціальних факультетів вищих навчальних закладів.