Англійська мова за професійним спрямуванням

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності 186«Видавництво та поліграфія» (галузь знань 18«Виробництво та технології»), а також для самостійної роботи студентів.У цьому посібнику основну увагу звернено на розуміння специфіки лексико-граматичних та лінгвостилістичних засобів науково-технічного мовного стилю, а також вироблення вміння передати їх адекватно під час перекладу українською мовою.Мета навчального посібника –навчити студентів працювати з оригінальною літературою з фаху, надати додаткові знання для професійно-орієнтованого спілкування та розвинути навички самостійної роботи.Посібник складається з спеціальних текстів та завдань, які базуються на лексичному матеріалі текстів. Виконання лексичних вправ дозволяє розширити і закріпити фахову термінологію, розвивати практичні навички усного монологічного та діалогічного мовлення, читання, письма та сприймання іноземної мови на слух. Тематика текстів не тільки забезпечує багатий лексико-граматичний навчальний матеріал, а й має велике пізнавально-виховне значення.Метою посібника також є підготовка студентів до іспиту: система лексичних вправ забезпечує ефективне засвоєння необхідних знань і вироблення стійких навичок фахової, усної та письмової комунікації, роботи з англомовною технічною літературою.

Для перегляду прихованого вмісту Ви повинні увійти або зареєструватись на сайті.