Англійської мови для студентів спеціальності 242 Туризм

Даний методичний посібник призначається для студентів спеціальності «Туризм»для вищих навчальних закладів і спрямований на ґрунтовне засвоєння англійської мови у сфері туристичної діяльності.Метою посібника є забезпечення цілісного, послідовного засвоєння лексики, граматики, набуття навичок та вмінь роботи з літературою професійно орієнтовного характеру. Методичний посібник складено на основі автентичних джерел,що дає можливість не тільки вдосконалювати навички володіння англійської мови, а і дізнатися багато корисної інформації про тенденції розвитку туризму у світі. Його тематична згрупованість сприяє засвоєнню матеріалу та його використанню, а система вправ спрямована на свідоме практичне засвоєння мовних елементів фахового стилю.Головним принципом посібника є його мовна спрямованість. Він має на меті вдосконалення умінь і навичок практичного володіння англійською мовою.

Для перегляду прихованого вмісту Ви повинні увійти або зареєструватись на сайті.