Фізичне виховання

04.09.2019 admin 0

Фізичне виховання (розділ «основи спортивно-оздоровчого туризму та спортивного орієнтування для студентів») навчально-методичний посібник

Економіка та організація електротехнічної служби підприємства

04.09.2019 admin 0

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни „Економіка, організація і планування виробництва” для спеціальності 5.05020201„Монтаж і обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва”

Економіка та організація електротехнічної служби підприємства

03.09.2019 admin 0

Методичні вказівкидо самостійного вивчення дисципліни „Економіка та організація електротехнічної служби підприємства” для спеціальності 5.05070104„Монтаж і обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва”

Електробезпека

03.09.2019 admin 0

Електробезпека: навчальний посібник з дисципліни для 3курсу спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька)

03.09.2019 admin 0

Методичні рекомендації з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»(німецька), для спеціальностей:
5.05070104 «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд», 5.05020201 «Монтаж,обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва»