Фізика

Методичні вказівки та завдання для лабораторних і практичних робіт є частиною методичного забезпечення дисциплін «Фізика» та «Фізика»(електрика)для студентів 2курсу . Тематика лабораторних і практичних робіт відповідає навчальним програмам з дисциплін «Фізика» та «Фізика»(електрика). Методичні вказівки призначені для покращення організації виконання робіт студентами. Лабораторні і практичні роботи сприяють глибшому засвоєнню фізичних законів і понять , розвивають уміння застосовувати набуті практичні навички і знання в конкретних дослідженнях та розрахункових завданнях, розвивають інтерес до вивчення дисципліни і є передумовою самостійного творчого підходу до виконання поставленого перед студентами завдання.Методичний посібник є дидактичним матеріалом до чинних підручників. Створений на допомогу студентам.

Для перегляду прихованого вмісту Ви повинні увійти або зареєструватись на сайті.