Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька)

Даний посібник складається з спеціальних текстів фахового спрямування для аудиторного та самостійного вивчення та лексичних вправ, які формують комунікативну компетенцію.
Мета посібника – забезпечити розвиток навичок роботи з професійною літературою з фаху та усного мовлення на теми, передбачені програмою з іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів спеціальностей:
«Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»; « Монтаж,обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва».
Усі тексти служать не тільки для розвитку навичок читання та перекладу фахової літератури, а й несуть у собі нову важливу інформацію, необхідну для сучасного спеціаліста. Система лексичних вправ забезпечує розуміння матеріалу, усну та письмову комунікацію, роботу з німецькомовною літературою.
Посібник укладений за новим німецьким правописом відповідно до обсягу мовного матеріалу та програмних вимог із німецької мови, містить оригінальні фахові тексти німецькою мовою, які повинні засвоїти студенти

Для перегляду прихованого вмісту Ви повинні увійти або зареєструватись на сайті.