Культурологія

У більшості країн світу питання культури посідають чільне місце в системі гуманітарних дисциплін, які вивчаються у вищій школі. Загальновідомо, що від гуманітарної освіти значною мірою залежить творчий потенціал особистості. Знайомство з українською та зарубіжною культурами –невід’ємна частина інтелекту випускника вузу. Ще давні римляни називали історію учителькою життя.Значення теми обумовлює актуальність даного курсу лекцій, робить його матеріали такими, що мають практичне значення для удосконалення культурології підготовки студентів. Курс лекцій знайомить студентів з вузловими питаннями історії культури різних країн. Виклад матеріалу подається за основними етапами розвитку культури –від первісного суспільства до сьогоднішнього дня. Це дає уявлення про поступальний рух людської цивілізації та підвищення матеріальної і духовної культури людства. Курс лекцій відповідає програмі вищих навчальних закладів І –ІІ рівнів акредитації з української та зарубіжної культури.

Для перегляду прихованого вмісту Ви повинні увійти або зареєструватись на сайті.