Основи метрології і засоби технологічного контролю

«Основи метрології і засоби технологічного контролю»—нормативна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь виконання та метрологічного забезпечення вимірювань в автоматичних системах технологічного контролю, користуватися каталогами і довідковою літературою.Для закріплення теоретичних знань і придбання необхідних навичок програмою предмету передбачаються лабораторні роботи. Перед виконанням лабораторних робіт студенти повинні бути проінструктовані з техніки безпеки з відповідним записом у спеціальному журналі.У процесі вивчення дисципліни для придбання і закріплення студентами практичних навичок, проведення розрахунків при виконанні лабораторних робіт варто широко використовувати електронно-обчислювальну техніку.Виконання практичних та лабораторних робіт з даної дисципліни проводиться в електротехнічній лабораторії та електромонтажній майстерні з використанням технічних засобів.

Для перегляду прихованого вмісту Ви повинні увійти або зареєструватись на сайті.