Збірник текстів з англійської мови

Збірник спеціальних текстів призначений для студентів II курсу спеціальностей 072«Фінанси, банківська справа та страхування» (галузь знань 07«Управління та адміністрування»), 075«Маркетинг» (галузь знань 07«Управління та адміністрування»), а також для самостійної роботи студентів.Мета збірника –навчити студентів працювати з оригінальною літературою з фаху, надати додаткові знання для професійно-орієнтованого спілкування та розвинути навички самостійної роботи.Збірник складається з спеціальних текстів та завдань, які базуються на лексичному матеріалі текстів. Виконання лексичних вправ дозволяє розширити і закріпити фахову термінологію, розвивати практичні навички усного монологічного та діалогічного мовлення, читання, письма та сприймання іноземної мови на слух.Метою збірника також є підготовка студентів до іспиту: система лексичних вправ забезпечує ефективне засвоєння необхідних знань і вироблення стійких навичок фахової, усної та письмової комунікації, роботи з англомовною економічною літературою.

Для перегляду прихованого вмісту Ви повинні увійти або зареєструватись на сайті.